Når vi leser

Hva skjer egentlig i hjernen vår når vi leser en setning, en bok eller en annen tekst. Det er ganske rart hvordan vi mennesker kan klare og gjenkjenne bokstavene og sette dem sammen i hode vårt til en setning vi forstår som noe vi har kjennskap til. Hvordan vi klarer og forstå sammenhengen mellom det skriftlige språket og det muntlige språket igjen og igjen. Hvordan vi bare på sekunder klarer og se et ord og vite hva det er. For eksempel: Vi leser ordet banan, og med en gang kobler hjernen vår inn et bilde av en banen slik vi kjenner den og det sendes signaler rundt i kroppen vår so gjør at vi klarer og huske smaken av den, lyden av at vi skreller den, følelsen av og ta på den og i tillegg så klarer vi og uttale more »